Akademia Tańca "Beltane"


aktualizacja z dn. 2012-09-03

3 Maja 14
Sosnowice

"Akademia Tańca Beltane jest nowoczesną szkołą tańca funkcjonującą od 2005r. Opracowaliśmy dokładny program nauczania oparty o system nauki tańca działający w zachodnich szkołach. Zasadniczym celem naszego programu jest wszechstronne kształcenie tancerzy poprzez usystematyzowanie prowadzonych zajęć z zakresu różnorodnych technik oraz dopasowanie ich do predyspozycji ucznia, rozwijanie pasji, kształtowanie trwałej postawy wobec aktywności, uświadamianie powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób twórczy i aktywny ruchowo.


Każda technika ma oddzielną metodykę nauczania. Dzięki intensywnym zajęciom uczestnicy osiągają znaczną poprawę kondycji, rozciągnięcia, dynamiczności i elastyczności ruchu oraz cieszą się znajomością widowiskowych choreografii. Konsekwentnie wdrażamy sposób realizacji celów ustalonych w podstawie programowej i zadań wspomagających realizację naszych aspektów.

Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie zestaw kształcenia umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów kształcenia. Kadrę instruktorską tworzą zawodowi tancerze a program ukierunkowany jest, tak aby uczestnicy tańcząc mogli dawać upust swym emocjom jednocześnie szkoląc technikę. To daje pełne zadowolenie."

Salsa: zajęcia - przejdź

Kontakt:

Tel. 500 175 133 (poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00)
e-mail: akademia [malpa] beltane.pl
GG: 11165810

www.beltane.pl